All Messages

indi333 Ifyou turn a little to the right, adjust the rudder on the boat! There are a lot of holes in the rudder blade and try putting the push lever in the other so that the steering wheel of the remote control is in a straight position, the steering wheel of the boat is also upright! a small deviation can be adjusted with the trim of the remote control!

stremmelaartristan 26/05/2021
0
Comments (1)

indi333 Mivel látom, hogy más, saját töltőd van, ezért azt javaslom, hogy iktasd ki a benne lévő elektronikát és forraszd ki a sárga kiegyensúlyozó csatlakozót. annak a helyére ugyan ilyen pozícióba szerkeszd bele amit már (kiegyensúlyozó csatlakozót ) beforrasztottál. A panelen csak a pozitív és negatív csatlakozót hagyd meg, a többit már bekötötted! Így nem kell szétszedni töltéskor, mert a sárga kiegyensúlyozó helyett a képen látható általad bekötött fehér csatlakozó lesz, amit fel tudsz dugni a képen látható TURNIGY töltődre. Ehhez egy anya-apa ( egyik végén mint amit ráforrasztottál ), hüvelyes - másik végére tüskés csatlakozós kiegyensúlyozó kábelt készíts ! Jó átalakítást. indi3333. Since I see that you have a different charger of your own, I suggest that you turn off the electronics in it and solder the yellow balancing plug. in the same place, edit in the same position that you have already soldered (balancing connector). Leave only the positive and negative connectors on the panel, you have already connected the rest! This way, you don't have to disassemble it when charging, because instead of the yellow balancer, there will be a white connector connected by you in the picture, which you can plug into your TURNIGY charger in the picture. To do this, make a nut-father (at one end like the one you soldered on it), a sleeve - at the other end, make a balancing cable with a spiked connector! Good makeover. indi3333.

3uras 14/09/2020
9
Comments (2)